Framtidens rally kräver nya förutsättningar

HÅLLBAR UTVECKLING

FN definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagen behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I vår framtid kommer dimensionen av hållbar utveckling i en allt större utsträckning vara en naturlig del i hur vi väljer produkter och tjänster. Vi kommer att värdera varumärken utifrån fler aspekter så som ansvar, engagemang och lokal närvaro.

 

Vår övertygelse är att om 50 år kommer vi ha samma förhållningssätt till bensin och diesel som vi idag har till ångmaskinen. När man står på en perrong och ett ånglok kommer in tycker vi att det är smutsigt och att det för mycket oljud men det är ganska charmigt. Vi vill dock inte uppleva det varje dag. På samma sett kommer vi i framtiden se på dagen bilar.

 

Bilen är en frihetssymbol, med den kan vi förflytta oss vart vi vill när vi vill det. På det sätt vi ser ur nya bilmodeller med ellösningar som presenteras är uppenbart att bilindustrin väljer elbilen som sin framtid. När en elbil kan erbjuda samma frihet som andra bränslen så har vi gått in i en ny era.

 

I denna era kommer motorsport att ha samma energikälla som standard bilar. Motorsport kommer att vara utvecklingsplatsen för nya lösningar. Här täljs möjligheterna som sedan förs över till produktionsbilar och kommer alla till nytta. Om det nu är åt detta håll vi är på väg, varför vänta och inte börja med elbilsrally redan nu.

 

SYFTE OCH IDÉ

Skapa återkommande och exporterbart event med fokus på elbilar, energi och energiförbrukning samt delaktighet av lokala företag och aktörer med lag deltagande för att marknadsföra och exponera produkterna elbil samt energi genom lättsam användning och tydliggörande i tävlingsform.

 

GENOMFÖRANDE

Två lag tävlar samtidigt med 15 mins förskjutning mellan starterna. Starter går vid hel, kvart över, halv och kvart i. Bansträckningen är ett kort varv centralt i Kalmar, beräknad tävlingslängd är 25 min per lag. Antal deltagande lag är beräknat till 20-30 st. Varje lag består av 3 deltagare